Финална версия на корицата

Както обещах, публикувам завършената версия на корицата на "Някъде...там...някъде"

 

Георги Връбчев © 2008-2010