Заветът на викинга

ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА - свитък първи от ЕРИК - СКАЗАНИЕ ЗА СИЛАТА ще бъде издаден самостоятелно в ограничен тираж, на български и английски. Подробности очаквайте скоро.

 

Георги Връбчев © 2008-2010