Излязоха от печат „ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” – свитък първи от „ЕРИК – СКАЗАНИЕ ЗА СИЛАТА” и "THE LEGACY OF THE VIKING" – Scroll One from “ERIK – A TALE ABOUT THE POWER”

 

„ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” – свитък първи от „ЕРИК – СКАЗАНИЕ ЗА СИЛАТА” и "THE LEGACY OF THE VIKING" – Scroll One from “ERIK – A TALE ABOUT THE POWER” са достъпни за онлайн поръчка до издателство „Gaiana book&art studio” на адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или чрез лично съобщение на: https://www.facebook.com/GeorgiVrubchev/,
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1…/,
https://www.facebook.com/The-Legacy-Of-The-Viking-18995325…/,
https://www.facebook.com/%D0%9D%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D…/…,
https://www.facebook.com/vrubchev,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000263064671.
История за Ерик – малкият войн, изправен от съдбата срещу целия студен и враждебен свят – с ясен поглед и чисто сърце. Сам със своя меч и своя дълг – обет към неговия баща Едсгар – великият войн на могъщия Север. Историята излиза едновременно на български и английски език като две самостоятелни издания „ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” и „THE LEGACY OF THE VIKING”

The limited editions of "THE LEGACY OF THE VIKING" – Scroll One from “ERIK – A TALE ABOUT THE POWER” and „ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” – свитък първи от „ЕРИК – СКАЗАНИЕ ЗА СИЛАТА” are available for online order by the publishers „Gaiana book&art studio” with an order at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and through a personal message to:
https://www.facebook.com/GeorgiVrubchev/,
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1…/,
https://www.facebook.com/The-Legacy-Of-The-Viking-18995325…/,
https://www.facebook.com/%D0%9D%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D…/…,
https://www.facebook.com/vrubchev,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000263064671.
A Tale about Erik – the little warrior, confronted by fate against the whole cold and hostile world – with a clear sight and a pure heart. Alone with his sword and his duty – the vow to his father Edsgar – the great warrior of the mighty North. It will be released simultaneously in both Bulgarian and English as two independent editions "ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА" and "THE LEGACY OF THE VIKING".

 

Георги Връбчев © 2008-2010