Георги Връбчев бе приет за член на Съюза на българските писатели

На 23.10.2020 г. авторът бе приет за член на Съюза на българските писатели, секция "Белетристика.


 

Георги Връбчев © 2008-2010