БЕШЕ ТИ ...

Прекрасен ангел, дар небесен,

докосна нежно със криле

душата ми и с нежна песен

прегърна моето сърце.

Очи отворих и видях те –

не беше ангел, беше ти,

ефирна, приказна девойка,

с прекрасни, галещи очи!

 

Георги Връбчев © 2008-2010